15 Ιαν

Θέρμανση πισίνας με λέβητα αερίου συμπύκνωσης

Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του σωστού σχεδιασμού πισίνας, που συχνά παραβλέπεται, είναι το σύστημα θέρμανσης των νερών. Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός ενός συστήματος θέρμανσης πισίνας πρέπει να γίνεται από έμπειρους μηχανικούς και με επιλογή των κατάλληλων τεχνολογιών και συστημάτων.

Το πρώτο και βασικότερο μέρος του συστήματος είναι η πηγή θερμότητας ή οποία και θα καθορίσει την αποτελεσματική λειτουργία της πισίνας. Πηγή θερμότητας μπορεί να είναι είτε μια αντλία θερμότητας, είτε θερμικοί ηλιακοί συλλέκτες είτε λέβητας αερίου. Εμείς θα επικεντρωθούμε στον λέβητα αερίου.

Ένας λέβητας αερίου συμπύκνωσης μπορεί να είναι διαστασιολογημένος αποκλειστικά για την θέρμανση της πισίνας ή μπορεί να είναι ο λέβητας της υπάρχουσας εγκατάστασης όπου μέρος της δυναμικότητας χρησιμοποιείται για τον αυτόν το σκοπό.

Ένας αποτελεσματικός λέβητας αερίου συμπύκνωσης θα πρέπει να εξασφαλίζει την μέγιστη ενεργειακή απόδοση έχοντας παράλληλα την χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας ενώ θα πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης. Η νέα σειρά λεβήτων R600 EVO IP της Rendamax εξασφαλίζει την αποτελεσματική θέρμανση του νερού της πισίνας με την χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση. Αυτό επιτυγχάνεται με το σύστημα αυτοματισμών που διαθέτουν καθώς και με τον πλέον αποδοτικό ανοξείδωτο εναλλάκτη νερού/καυσαερίου με την χαμηλότερη περιεκτικότητα νερού λειτουργίας επιτρέποντας παράλληλα εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές NOx και CO. Ο ειδικός σχεδιασμός του εναλλάκτη επιτρέπει εντυπωσιακά υψηλές αποδόσεις έως και 110 %. Η σειρά R600 EVO IP αποτελείται από 7 μοντέλα με θερμική απόδοση από 150kW έως 500kW και είναι η πλέον κατάλληλη για εφαρμογές θέρμανσης νερού πισίνας και ζεστών νερών χρήσης (ΖΝΧ).

Λέβητας αερίου συμπύκνωσης Rendamax R600 EVO IP

Η σειρά Rendamax R600 EVO IP με μία ματιά

 • - Λέβητες με 100% Ανοξείδωτο Εναλλάκτη Ολλανδικής προέλευσης για Θέρμανση Νερού Πισίνας είτε για Ζεστό Νερό Χρήσης
 • - Επιδαπέδια τοποθέτηση
 • - Θερμική απόδοση από 150KW έως 600KW
 • - 14 Χρόνια εγγύηση με εναλλάκτη ανοξείδωτου χάλυβα 316L
 • - Δυνατότητα σύνδεσης σε συστοιχία συνολικής απόδοσης έως 4.56MW
 • - Αναλογία καύσης 1/10
 • - Πλάτος του λέβητα από 470mm έως 750mm με την προϋπόθεση να μπορεί να περάσει από όλα τα ανοίγματα
 • - Με τις χαμηλότερες εκπομπές ρύπων της αγοράς
 • - Εύκολη εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση των αναγκών της μονάδας μέσω εφαρμογής (π.χ. βλάβη ή συντήρηση)
 • - Με ενσωματωμένους καυστήρες και υδραυλική σύνδεση με ειδικούς κυκλοφορητές είτε για αυτούσιο νερό πισίνας είτε πόσιμο νερό
 • - Πρωτόκολλα επικοινωνίας Modbus, Bacnet, KNX ready

 

Χρησιμοποιώντας τον πιστοποιημένο και κατοχυρωμένο υδρόψυκτο, καθοδικής καύσης, καυστήρα προανάμιξης της Rendamax μαζί με τους ανοξείδωτους θερμικούς εναλλάκτες, η σειρά R600 EVO IP βρίσκεται στην κορυφαία κλάση εκπομπών NOx και μπορούν να επιτυγχάνουν αποδόσεις μέχρι και 110%.

Ανοξείδωτος εναλλάκτης 316L κατάλληλος και για νερό πισίνας και πόσιμο νερό

Σχεδιασμένοι να περνούν από στάνταρτ διαστάσεων πόρτες, με πλάτος από 670 mm ενώ καταλαμβάνουν χώρο από 0,74 m2 έως 1,34 m2. Κάθε μοντέλο είναι εφοδιασμένο με δύο συνδέσεις επιστροφής σαν στάνταρτ, επιτρέποντας την επίτευξη υψηλής απόδοσης όταν εξυπηρετούν ένα μεικτό σύστημα φορτίων κυκλωμάτων υψηλών και χαμηλών θερμοκρασιών. Ακόμη ένα χαρακτηριστικό είναι η επιλογή της χρήσης συστημάτων καμινάδας στεγανού ή ανοικτού θαλάμου. Επιπλέον, υπάρχουν διαθέσιμα κιτ plug & play υδραυλικών συλλεκτών ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με πλακοειδή ανοξείδωτο εναλλάκτη για ολική απομόνωση του λέβητα.